منو دسترسی
تم تولد و دورهمی

تم تولد و دورهمی روکالانژ

تم VIP
تم VIP
تم VIP

میز 2 الی 4 نفره: 7،500،000 تومان

میز 5 الی 8 نفره: 15.000.000 تومان
میز 9 الی 12 نفره: 22.500.000 تومان
 گل آرایی ، میزآرایی و شمع آرایی
 یک عدد بطری آب+یک عدد نوشیدنی ولکام+یک عدد از دسرهای روکا برای هر نفر

5 عدد بادکنک هلیوم

 

این تم بایستی 48 ساعت قبل رزرو شود

تم روستیک
تم روستیک
تم روستیک

تزیین به ازای هر نفر 800،000 تومان
 میزآرایی و شمع آرایی، 
بطری آب+نوشیدنی ولکام+ یک عدد از دسر های روکا برای هر نفر

 و یک استند با 5 بادکنک

 

این تم حتما" بایستی 24 ساعت قبل رزرو شود

بادکنک آرایی
بادکنک آرایی
بادکنک آرایی

هزینه بادکنک آرایی 1،500،000 تومان 
 حتما" باید 48 ساعت قبل سفارش ثبت شود.

Anniversary
Anniversary
Anniversary

باکس گل و بادکنک

3،000،000 تومان

افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید